About Us

Art in Brief. Skrótowo donosimy o tym, co nas interesuje w szeroko pojętej kulturze. Piszemy o wystawach, artystach, projektantach. Podsuwamy lektury związane ze sztuką, dizajnem, modą. Śledzimy nowości, wyciągamy z lamusa, to co naszym zdaniem warte przypomnienia.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.