Łapanie wzrokiem

Łapanie wzrokiem

„Tschicholda przeczytałem – donosił Władysław Strzemiński w liście do Juliana Przybosia w lutym 1930 roku – Główna myśl, że układ powinien być wynikiem treści, że dawniejsze piśmiennictwo było dla głosu i deklamacji, a teraz dla wzroku i łapania wzrokiem i wiązania wzrokiem. Wprost rozczulająca jest jegosolidność i cierpliwość w opracowaniu każdego szczegółu, każdego rozwiązania zagadnienia drukarskiego”.

Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński

Jan Tschichold to wybitny typograf, absolwent Lipskiej Szkoły Graficznej, jeden z tych, którzy w międzywojniu skierowali drukarstwo na nowe tory. Łódzka awangarda myślała podobnie – Strzemiński i Stefan Wegner pracowali nad zasadami nowoczesnej typografii i układów graficznych, w duchu nowoczesności uczyli projektowania w tutejszych szkołach średnich i zawodowych. W innych ośrodkach również podejmowano próby łączenia sztuki z życiem. Wystarczy wspomnieć nowoczesne fotomontaże Brzeskiego i Podsadeckiego, które w okresie międzywojennym Polacy oglądali na łamach codziennej prasy. Henryk Berlewi, który w 1924 roku założył warszawskie biuro Reklama Mechano, pisał: „Naszym celem było uczynienie idei częścią życia. Dla mnie reklama wydawała się najbardziej efektywnym i dalekosiężnym środkiem propagowania naszych idei. To dzięki reklamie, temu silnemu agentowi propagandy komercji, zawdzięczamy zniesienie linii dzielącej społeczeństwo i artystę.”

Karol Hiller

Karol Hiller

Wystawa w ms2 jest szerokim spojrzeniem na zagadnienie nowoczesnego druku – plakatu, reklamy, książki. Polskie projekty umieszczone są w szerokim, międzynarodowym spektrum ówczesnych tendencji. Wśród obiektów druki zaprojektowane przez takich artystów jak: Hans Arp, Herbert Bayer, Henryk Berlewi, Janusz Maria Brzeski, Cassandre, Tytus Czyżewski, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Fortunato Depero, Theo Van Doesburg, John Heartfield, Karol Hiller, Fernand Léger, El Lissitzky, Filippo Tommaso Marinetti,  László Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Bruno Munari, Otto Neurath, Kazimierz Podsadecki, Enrico Prampolini, Xanti Schawinsky, Joost Schmidt, Kurt Schwitters, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Ladislav Sutnar, Samuel Szczekacz, Mieczysław Szczuka, Karel Teige, Jan Tschichold, Teresa Żarnower.

leica

Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda

kuratorka Paulina Kurc-Maj

ms2, do 12 października 2014

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *